logo

Framtidsveckan

Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser där miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. Vi vill öka medvetenheten och synliggöra de resurser som finns i vårt län genom att visa på positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete. 


Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som på eget initiativ ordnar publika arrangemang. Samtliga med ett hållbarhets- och omställningsperspektiv.

I Sörmland har vi under hösten framtidsfokus i Vingåker under 15-21 september.

 

Alla aktuella evenemang med anknytning till Framtidsveckan i Sörmland

 

 

Under 2014 samarbetar vi med bland andra Mediehuset SN, Länstyrelsen Södermanlands län, Leader Kustlinjen & Trosa Kommun.

 

 

 

                            Leader logo