logo

Program Framtidsveckan 2014 i Uddevalla med omnejd

 

 

PROGRAM: Framtidsdagarna Uddevalla 2014  PDF

 

 

Programmet koordineras av en arbetsgrupp bestående av:

Ulrika Ahlberg, ulrika.ahlberg@studieframjandet.se

Lars Grahn, lars.grahn@studieframjandet.se

Kerstin Wennebro, kerstin.wennebro@sv.se

Micael Lindell, micael.lindell@abf.se

Elina Järkil, elina.jarkil@uddevalla.se

Ingrid Uhlman, ingrid.uhlman@vgregion.se