logo
Framtidsdagarna 2014
Framtidsdagarna i Uddevalla

Framtidsdagarna i Uddevalla

Varför Framtidsdagar i Uddevalla?

Vår tids stora kriser avlöser varandra och framtiden verkar kantad av resursbrist, klimatförändringar, ekonomisk och ekologisk instabilitet, växande sociala klyftor i samhället osv. 


Samtidigt växer en annan verklighet fram sida vid sida, men långt bort från mediernas förstasidor. Engagemanget för ett annat slags samhälle har aldrig varit så stort som nu!

Vi vill samla alla som vill vara en del av ett grönare, hållbarare, mer inkluderande Uddevalla, till en gemensam helg som vi fyller med goda exempel på allt som redan görs och visioner kring framtiden.

Vem kan delta?
Ingen äger Framtidsdagarna och alla som vill är välkomna att bidra med en programpunkt; organisationer, nätverk, företag, ideella föreningar, studieförbund, myndigheter, politiska partier eller enskilda personer. Har du något som du vill visa upp eller arrangera och låta andra inspireras av? Hör av dig och bolla din idé med oss!


Vad kan en programpunkt innehålla?
En programpunkt under Framtidsdagarna kan vara bildvisning, konstworkshop, föreläsning, guidad vandring, naturupplevelse, sopplunch med samtal, klädbyte, matlagningskurs, prova-på-verksamhet, seminarium, öppet hus, teater, musik, hantverk, och mycket mer. Det kan vara ett förutsättningslöst samtal mellan grannar om hur man kan samarbeta i sitt kvarter. Vad är det du längtar efter att det ska hända?


Vart kan den äga rum?
Platsen för programpunkten planerar och bestämmer du. Kanske är den i din ateljé, på ditt företag, i din butik, på din gård, i skogen, i lånad eller hyrd lokal, eller på stan.


Anmälan och program
Det går till så att var och en ansvarar för sin egen programpunkt.

Snart kommer det gå att anmäla sina programpunkter på hemsidan och när du gör det kommer din programpunkt att komma med i ett samlat program. Glöm inte att också göra reklam i era vanliga kanaler, så att ni verkligen når ut med er programpunkt.

Vi vill slå ett slag för alla de aktiviteter som redan händer! Om din förening/grupp/nätverk redan har kontinuerliga aktiviteter som går i linje med Framtidsdagarna, får ni gärna anmäla dem. Tillsammans kan vi synliggöra allt som redan görs, alla lokala positiva saker som redan händer! 


Deadline för anmälningar
1 september är sista dagen för att anmäla programpunkter till det gemensamma programmet.

 

 Anmälningsformulär 


Här kan du anmäla programpunkter till Framtidsdagarna 

Svaren på följande frågor kommer att utgöra texten i programmet för Framtidsdagarna 2014. Försök att fatta er kort och koncist. Vissa texter kan vi bli tvungna att korta ner.

Vissa svar är obligatoriska.


(Obligatoriska svar är: rubrik, beskrivning, datum och tid, plats, kontaktperson, email)