logo

Kristianstad 26-31 augusti

Framtidsveckan är en aktivitet kring hållbar utveckling som föreningar och organisationer i samverkan med Kristianstads kommun genomför mellan den 26 och 31 augusti.

Vi kommer under en vecka att fokusera på Kristianstad och hela kommunen som globalt och hållbart område. Framtidsveckan, som vi också hoppas ska återkomma, blir ett avstamp för nya tankar och idéer kring ett hållbart samhälle globalt och här i Kristianstadsbygden.

Veckan vänder sig till alla – inte minst unga – som vill ha ett långsiktigt hållbart samhälle som inser jordens begränsade resurser, som vill inkludera alla i samhällsutvecklingen och som tror på allas delaktighet, lika värde och demokrati.


Läs mer på Kristianstad kommuns hemsida