logo

Nationell Omställningskonferens 11 - 12 oktober

Lördag 11 okt

9.30 Morgonmeditation

10.00-12.00 Inledningstalare Frances Northorp från Transition Town Totnes och REconomy project och
Pella Thiel, ordförande Stödföreningen för omställningsinitiativ

12.00 Lunch
12.00 - 12.40 Danspass
Ställ av huvudet och Ställ in dig på rörelse, röst och avspänning. Kom som du är& Känn dig bekväm! Med Malin Bjersing

Parallella workshops

13.30-15.00 REconomy
Att gå från att kritisera det ekonomiska systemet till att ta ett brett grepp om nya hållbara ekonomiska mönster, verksamheter och beteenden – Francis Northorp från Transition Town Totnes berättar om erfarenheter från England och hur de jobbat med REconomy project.

13.30-15.00 Praktiska omställningsexempel från Sverige och världen
Prel. med Jan Forsmark.

13.30-15.00 Transition Talk – hur presenterar vi omställningsrörelsen?
Dela exempel med andra som är ute och pratar omställning. Föranmälan krävs. Hillevi Helmfrid.

15.00-15.30 Fika

15.30-17.00 Common Cause/Gemensam sak
Vikten av värderingar och medveten kommunikation för omställning – Pella Thiel, www.valuesandframes.org

15.30-17.00 Tre kriser: ekonomi, energi och ekologi
Oscar Kjellberg, f.d. VD för JAK-banken

15.30-17.00 1 year in Transition – Hur kan unga involveras djupt i omställningsrörelsen?
I England har man satt igång en ettårig utbildning för unga, med koppling till att kunna försörja sig på omställningsarbete. Något för Sverige? Med Peter Hagerrot, https://www.transitionnetwork.org/support/education/one-year-transition

17.00 Uppsamling efter dagen

18.00 Fest!
Lördagkvällen bjuder på fest med mat, musik och dans.

 

Söndag 12 Okt

Nationell Omställningskonferens Dag 2

 

10.00 Inledning – Niklas Högberg

10.30-12.00 Open space
Vad vill du diskutera och vrida och vända på tillsammans med andra?

Förutbestämda open spacepass:
Utbildning för omställning
Web/kommunikation för omställning
Inre omställning
Växtbytarträff

12.00-13.30 Lunch
med möjlighet till fortsatt open space och prel. med en ”good mob”!

13.30-15.00 Årsmöte
Den nationella Stödföreningen för omställningsinitiativ bildades i Järna i december 2013. Nu är det dags för föreningens första årsmöte och nyval av styrelse!

15.00-16.00 Tårta!
Vi avslutar konferensen med firande av det vi gjort och det som kommer!

På plats under helgen kommer även finnas utställningar, en kreativ hörna, med mera. ”It’s more like a party than a protest!”