logo

Här kan du anmäla programpunkter till Framtidsveckan

Svaren på följande frågor kommer att utgöra texten i programmet för Framtidsveckan 2014. Försök att fatta er kort och koncist. Vissa texter kan vi bli tvungna att kortas ner.

 

Vissa svar är obligatoriska.

(Obligatoriska svar är: rubrik, beskrivning, datum och tid, plats, kontaktperson, email)


Framtidsveckan avslutas med den årliga Omställningskonferensen

helgen den 11 - 12 Oktober. Därför är de datumen inte valbara för andra arrangemang utan lägg ditt arrangemang någongång under veckan
mån 6 oktober till fre 10 oktober.

 

 

Rubrik
Innehåll - beskriv arrangemanget
Datum och tid (t.ex. 24 mars kl.10-12)
Plats/lokal/adress
Arrangör - namn
Kontaktperson
Telefon
E-postadress
Hemsidesadress
Ev inträde
Ev anmälan till (e-post el. tel)