logo

Nedan följer ett exempel på hur en Framtidsvecka kan vara - detta är från Framtidsveckan i Gävleborg 9-17 april 2011.

 

Bakgrund och beskrivning

Framtidsveckan Gävleborg 11-17 april är ett samarbetsprojekt där olika lokala aktörer på eget initiativ ordnar aktiviteter med ett hållbarhetsperspektiv för sina respektive målgrupper. Genom att lyfta hållbarhetsfrågorna samlat under en veckas tid i hela länet sätter vi fokus på området och når ut till en bred allmänhet. Vi arbetar utifrån såväl miljö-, energi- och tillväxtperspektiven. Gävleborgs län rymmer stora möjligheter och vi har mycket att bidra med när det gäller hållbar utveckling.

 

Framtidsveckan startade i Söderhamns kommun 2009 av Omställning Söderhamn och Studiefrämjandet och spred sig till hela Hälsingland 2010. I år ska hela Gävleborg vara med! Konceptet har spridit sig och 2011 kommer även Dalarna och Småland att arrangera Framtidsveckor v 15.

 

En viktig och sammanhållande del i Framtidsveckan är tidningsbilagan som når alla hushåll i länet. I bilagan lyfter vi fram en mängd goda exempel och där finns också programmet för veckans alla aktiviteter. Tidningsbilagan görs av Mittmedia och en journalist finns knuten till produktionen. Mittmedia sköter all administration kring detta. Bilagan distribueras tillsammans med lokalpress samt lokala annonsblad. Om sådant saknas i kommunen delas bilagan ut som direktreklam.

 

Aktiviteterna samordnas ar Omställning Hälsingland respektive Omställning Gästrikland. Det är ideella organisationer med bas i Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Lokala aktörer får stöttning härifrån.

 

Länsstyrelsen stöttar Framtidsveckan och medverkar i begränsad utsträckning med samordning av i första hand tidningsbilagan och kontakter med regionala aktörer.

 

Syfte

Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser där miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. Vi vill också öka medvetenheten och synliggöra de resurser som finns i vårt län genom att visa på positiva lokala exempel av hållbarhetsarbete.

Finansiering

Tidningsbilagan finansieras av de kommuner och regionala aktörer som medverkar i Framtidsveckan. Respektive organisation lämnar ett ekonomiskt bidragslöfte. I gengäld får man utrymme i tidningsbilagan och tillgång till en journalist som utformar sidan. Därutöver är det annonsintäkter som täcker kostnaden för produktionen.

 

Mittmedia fakturerar sedan respektive aktör enligt bidragslöftet. Visar det sig att det blir ”pengar över” sänks fakturabeloppet.

 

De olika aktiviteterna under veckan finansieras av respektive organisation.

Bilagor

Tidningsbilaga Framtidsveckan 2010pdf-ikon

Utförligt program Framtidsveckan Hälsingland 2010pdf-ikon

 

Projektgruppen Framtidsveckan

2011 och Omställning Gävleborg

 

Carina Lif Länsstyrelsen,

Kontaktperson för Regionala aktörer

carina.lif@lansstyrelsen.se,

026-171306, 070-6771306

 

Anders Persson Studiefrämjandet,

Kontaktperson Hälsingland

anders.persson@studieframjandet.se,

076-7786075

 

Sandra Söderqvist Studiefrämjandet,

Kontaktperson Gästrikland

sandra.soderqvist@gmail.com,

070-3101736

 

Annika Thornton Naturskyddsföreningen,

Kontaktperson Gävle

annikathornton@hotmail.com,

070-9392753