logo
alttext vår

Den 11-17 september arrangerars Framtidsveckan i Kristianstads kommun. Syftets med årets Framtidsvecka är att påverka och ge visioner och praktiska exempel om hur ett långsiktigt hållbart Kristianstad kan utvecklas där föreningslivet och kommunen är en viktig del. 

Veckan kommer innehåller praktiska erfarenheter och exempel på hur en hållbar utveckling kan ske men också föreläsningar, politikerutfrågningar, filmvisningar, och kulturinslag. Invigning sker på Högskolan men har basen på Regionmuseet. Framtidsveckan genomförs också på andra ställen i kommunen och under söndagen är det fokus på orter utanför själva staden. 

 

Läs mer här om Framtidsveckan i Kristianstads kommun!