logo
alttext Skepp på havet

2017 arrangeras Göteborgs Framtidsvecka för fjärde gången mellan den 2 till 8 oktober, för att framhäva det lokala omställningsarbetet för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Göteborg.

Programmet för Göteborgs största hållbarhets festival, Framtidsveckan, börjar ta allt mer form. För alla som vill vara med och arrangera festivalen kan kolla upp facebookgruppen "Arbetsgrupp FTV 2017" .

 

Alla aktörer som är intresserade av att göra något kring frågorna om hållbarhet är välkomna att delta. Det kan vara att lyfta in något i programmet som man ändå redan gör, eller planera specifika arrangemang just för veckan.

 

Läs mer här om Framtidsveckan i Göteborg!