logo
Foto: Stefanie Andersson

Bergslagsspelen

Projektet Bergslagsspelen är nu avslutat men Bergslagsspelens projektägare fortsätter med verksamheter som vi lägger ut på Bergslagsspelens Facebook-sida, så följ oss gärna där!

 

Om Bergslagsspelen: ett brett samarbetsprojekt (år 2013-2017) med amatörer och proffs som syftar till att stärka amatörkulturen i norra länsdelen. Projektägare: ABF Örebro län, Studiefrämjandet Örebro-Värmland, Amatörteatersamverkan Örebro län samt Örebro läns bildningsförbund. Bergslagsspelen samverkar med föreningsliv, näringsliv, kommuner, studieförbund och fria kulturgrupper.

 

Inom ramen för projektet har flertalet workshops och studiecirklar arrangerats och därtill: Fyra sommarspel i Hällefors, Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora samt fyra sommarläger med dans, teater och sång i Järnboås där årligen ca 75 barn och ungdomar från 20-talet skolor i norra Örebro län deltagit.

 


 

 

Foto: Stefanie Andersson