logo

BeChange

Resultat
I BeChange har 21 deltagare från Luleå just avslutat en koldioxidbantning för att minska de koldioxidutsläpp deras livsstil står för. Klimatrådgivaren Stina Sundqvist och mentala coachen Ann Murugan har väglett deltagarna och fokuserat på enkla åtgärder inom de tre huvudområdena ”bilen, biffen och bostaden”. I projektet användes metoden BeChange som kombinerar mental coachning - ”klimatångestterapi” och ”koldioxidbantning” med direkta åtgärder för att strategiskt minska deltagarnas utsläpp från att de tidigt i projektet fått ”väga in sig” i antal ton koldioxid deras livsstil släpper ut per år.

 

Både klimatångest och utsläpp visade sig vid utvägningen ha minskat ansenligt! Koldioxidbantarna har minskat sina koldioxidutsläpp med i snitt 42 % och hoppfullheten ökade 30%. De 21 testpiloterna i BeChange känner inte att de fått offra något i sin livsstil, tvärtom känner de av en positiv utveckling och många mår bättre än tidigare.


Deltagarna har lyckats minska sina utsläpp till den grad att de överträffar både EUs och den svenska Miljömålsberedningens mål för utsläppsminskning om 40% till år 2030. Redan 2017. Åtgärderna har varit enkla och handlar om saker som deltagarna på egen hand kunnat påverka. Denna omställning klarade de av att göra på bara nio månader! Nu väger de efter dessa månader i snitt 6,5 ton, istället för tidigare 11,5.

 

Resultat BeChange koldioxidbanta med klimatterapi Omställning Lätt Roligt Effektivt Hoppfullhet Klimatpsykologi

Vi kan enkelt minska koldioxidutsläppen med flera miljarder ton

Naturvårdsverket räknar med att varje individ ska ha en klimatpåverkan på max 5 ton år 2030. Om alla i Luleå gjorde samma enkla resa som deltagarna i BeChange gjort skulle utsläppen minska med 354 200 ton om året, och om hela Sveriges befolkning följde exemplet skulle vi reducera utsläppen med 46 miljoner ton! Hela Europa då? Närmare 3,5 miljarder ton! Men allt kan inte ske på individnivå, och nu när vi visat att befolkningen kan, behöver vi också ledarnas stöd – hjälp invånarna att bli klimatsmarta genom rätt beslut!

 

Fyra råd till världens ledare:

  • Lyft fram och fokusera på lösningarna och dess fördelar. Det tar oss till den framtid vi vill ha!
  • Börja idag, vi kan ställa om redan nu, och det är lätt!
  • Ta beslut som gör det enklare för individer att leva klimatsmart! 
  • Tro på människan – tro på att vi vågar och tro på att vi kan! 

BeChange erbjuds nu för företag och kommuner i hela Norrbotten

Pilotprojektet BeChange blev en succé. Nästa omgång erbjuds under hösten 2017 till privatpersoner och företagsanställda i Norrbotten. Vill ni stötta era kommunmedborgare och anställda att skapa ett klimatsmart liv?

 

För företag: Klicka här!pdf-ikon

För kommuner: Klicka här!pdf-ikon

 

För dig som privatperson som vill ansöka till BeChange kommer snart mer information.

 

 

Luleåproducerad dokumentär om BeChange

Nu kan du se dokumentären ”Klimatsmarta jag – del 1 matglädje” som följer två av deltagarna i BeChange på deras resa mot en mer klimatsmart kosthållning.  

 

Den har finansierats av SIDA för att sprida kunskap om vad vi kan göra för att nå de globala målen. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

 

Genom Dokumentären ”Klimatsmarta jag” vill vi visa hur alla på ett enkelt och lustfyllt sätt kan bidra till att nå bl.a. målen om inkluderande samhällen (mål nr 11, 16), säkerställa en hållbar konsumtion (12) och främja hållbara ekosystem på land och i vatten (14, 15) och framförallt bekämpa klimatförändringar (13).

 

Trailern (1,5 min):

https://www.youtube.com/watch?v=phgo9TYTXt8

 

Hela dokumentären (30 min): 

https://youtu.be/BGzg5QY0ddY

 

Läs mer om  de globala målen: 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

 

 

Mer om BeChange 

Läs mer om BeChange här... 

Ansök att vara med i BeChange

Kontakta oss 

Följ projektet via Facebook!