logo
vilt djur  jakt topppbild

Våra kurser

Studiefrämjandets profilområden är djur, natur och kultur. Vilka underbara ingredienser för ett, i många avseenden, rikt liv. Som kontrast till – eller fördjupning av – livet i vardagen.  I vår programförda verksamhet hittar du bland annat Jägarskolan, Fåglar från början, Fotokurser och  Mindfulness.

Kamratcirkeln – är ”urtypen” för studiecirkeln. Den lilla gruppen, ofta någonstans runt 5-7 deltagare, samlas kring ett gemensamt ämne. Ledaren är inte arvoderad, mer av sammanhållare och kontaktperson än ämnesexpert. Ämnena skiftar från musik, filosofi över litteratur och historia till frågor kring miljö och livsstil.

 

Vårt musikutbud är omfattande, framförallt inom ungdomsmusiken. Aktivitetshuset ”Jutan” i de södra delarna av Helsingborg är bas för mycket av verksamheten. I kamratcirkelns form utvecklar man tillsammans sitt skapande och kunnande.

 

I samverkan med våra medlemsorganisationer har vi ett stort utbud av cirklar inom deras respektive intresseområde. Det kan handla om hundägarutbildningar, botanik, svampkännedom, ornitologi, lokalhistoria, trädgård mm.

 

Kamratcirklar är en stimulerande studieform som överlevt länge och kommer att leva länge än. Välkommen med ert ämne! Vi kan hjälpa er med lokal och råd kring upplägg av cirkeln