logo

Friluftsfrämjandet

Friluftsfämjandet arbetar för allas möjlighet till ett aktivt friluftsliv. Friluftsfrämjandets stadgar innefattar bland annat att värna om allemansrätten, verka för god friluftsmiljö och biträda vid skapandet av friluftsområden och anläggningar samt samarbeta med myndigheter och organisationer och vidta åtgärder i övrigt som kan gagna friluftslivets utveckling.

Studiefrämjandet och Friluftsfrämjandet samarbetar lokalt inom skilda områden som långfärdsskridskor, skidor, utflykter och friluftsliv i allmänhet såsom Mulleverksamhet för barn.

 

Friluftsfrämjandet får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Friluftsfrämjandet.

 

Läs mer om Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet logotyp