logo

Våra lokaler

Vi har ett stort utbud av lokaler för alla möjliga ändamål. Här finns sammanträdesrum för större och mindre möten, verkstad, musiklokaler, radiostudio, föreningskontor och vår flexibla Black Box.