logo
Talare inför grupp

Ledarutveckling

Som cirkelledare kan du delta i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram i tre steg. Våra utbildningar för cirkelledare kallas ledarutveckling, just för att det handlar om att utveckla ett ledarskap tillsammans med andra. Ledarutvecklingen genomförs över hela landet.

Vi fäster stor vikt vid att våra ledare tillämpar folkbildningens pedagogik på ett bra sätt och att de ska vara goda företrädare för Studiefrämjandet. Genom att delta i ledarutvecklingsprogrammet kan man stärka sitt ledarskap och utveckla en personlig ledarstil. Genom att diskutera och reflektera tillsammans med andra kring dessa frågor ökar man sina kunskaper och blir därmed säkrare i sin ledarroll.

 

Ledarintroduktion

Du får en kort introduktion redan vid din första kontakt med Studiefrämjandets handläggare. Här får du veta grundläggande fakta om oss och om folkbildningen.

 

Ledarutveckling Steg 1 – L1

Steg 1 fokuserar på rollen som ledare och på hur grupper fungerar. Du får grundläggande kunskap i folkbildningens pedagogik och metoder. Du får också kunskap om Studiefrämjandets idé och organisation.

 

Ledarutveckling Steg 2 – L2

Steg 2 fokuserar på inlärningsprocesser och kommunikation. Du fördjupar din pedagogiska kompetens och ökar din kunskap om gruppdynamik. Du får också olika redskap för att utveckla lärandet i cirkeln.

 

Ledarutveckling Steg 3 – L3

Steg 3 ger ytterligare pedagogisk fördjupning, med fokus på att öka din kunskap om dig själv som ledare. Du vässar kunskaperna om lärandet och om olika deltagar- och grupprocesser.

 

Utbildningsupplägg

Alla våra utbildningar är avgiftsfria för våra blivande cirkelledare samt för våra medlemsorganisationer och samarbetsorganisationer. Varje steg är uppdelat på två kvällar med inledning klockan 17.00 och avslutning 21.30. Vi bjuder även på middag dessa kvällar.

 

Aktuella ledarutbildningar hittar du på vår webbplats för cirkelledare