logo

Verksamhet för asylsökande

Vill du hjälpa asylsökande att stärka sina kunskaper i svenska och om samhället? Vi har i uppdrag att ge asylsökande en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i samhällslivet.

Studiefrämjandet har fått i uppdrag att genomföra särskilda insatser för asylsökande samt övriga som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden.

 

Folkbildningen bygger på fritt och frivilligt deltagande, att deltagarna själva bestämmer vad de ska lära sig och hur, samt på erfarenhetsutbyte. Folbildningen är öppen för alla och ställer inga krav på tidigare utbildning eller erfarenheter, språk eller annat. Därför passar folkbildningen utmärkt som verksamhet för bland annat asylsökande.

 

En studiecirkel består av minst tre personer som träffas regelbundet, med tid för reflektion mellan sammankomsterna, har ett gemensamt mål och utvecklas tillsammans. Ämnet för studiecirkeln kan vara nästan vad som helst, men lärandet ska bygga på erfarenhetsutbyte och ett gemensamt kunskapssökande.

 

Exempel på ämne för en studiecirkel kan vara musik, hantverk, matlagning, hälsa, hund, svamp, feminism, religion, politik, ledarskap, origami, agility, språk, rollspel, brädspel, teater och så vidare.

 

Vill du ställa upp som volontär? Kanske kan du något speciellt och vill dela med dig av dina kunskaper. Då ska du prata med Studiefrämjandets samordnare i din kommun!

 

Umeå

Luka Anic