logo

I mer än 600 år var Sverige och Finland samma rike. I mellersta och östra Finland bodde svedjebrukande bönder.
De odlade inte på åkrar, utan i askan efter bränd granskog.

Den råg som de odlade kunde ge stora skördar. Men det gick inte att odla på samma svedjefall mer än en gång, så det krävdes stora skogsområden för att få nya skördar.

I mellersta Skandinavien fanns det vidsträckta orörda skogsområden och svedjefinnarna uppmuntrades av kungamakten att flytta.
Migrationen började i slutet av 1500-talet och pågick ca 100 år.
Många slog sig ned i Värmland och angränsande områden på norska sidan.
Än idag präglas det svensknorska gränsområdet från Trysil i norr till Eda/Eidskog i söder av den skogsfinska kulturen.
Här finns många bevarade byggnader och kulturmiljöer, ett aktivt kulturliv med rötter i skogsfinsk tradition, två museer som förmedlar kunskap, flera föreningar som har sin bas i den skogsfinska kulturen, finska namn på byar, sjöar, berg och mycket mer.

Från 2014 finns Finnskogen Natur & kulturpark, en ideell förening som fungerar som spindeln i nätet för aktiviteter, utveckling och framtidstro på Finnskogen, på båda sidor om riksgränsen.

 

Studiefrämjandet är aktiv partner i parken och tar ansvar för kurser, studiecirklar och kulturprogram.

 

Några exempel på verksamhet:
 

  • Studiecirkeln "Det goda värdskapet".
    Genomförd i Lekvattnet och Trysil med gott resultat.


Andra ämnen kan vara:

  • HLR, miljö/sopor/avfall (för anläggningar som tar emot besökare)
  • Grundkunskaper i skogsfinsk historia, studiebesök etc.


Finnskogen Natur & kulturparks Facebooksida 
Natur- och Kulturparken har även en hemsida, men den är under uppbyggnad, och beräknas vara klar under 2015.

 

Kontakta oss om du är intresserad av att veta mer om Finnskogen:

Suzanne Palmquist

0560-717 33

suzanne.palmquist@studieframjandet.seRitamäki finngård i Lekvattnet byggd ca 1840 och bebodd till 1964, en av de mest genuina rökstugorna (i hela världen), öppen sommartid. Foto: Suzanne Palmquist


Bergslagsspelen_liggande_neg_ RGB.jpg

Drömmer du om att stå på scen och spela teater, dansa eller sjunga?

Bergslagsspelen