logo

 


Studiefrämjandet har cirka 500 anställda medarbetare och engagerar omkring 15.000 studiecirkelledare.

 

Avdelningar

Studiefrämjandet har ett femtiotal lokalavdelningar. Varje avdelning täcker en eller flera kommuner. Det är avdelningarna som arrangerar vår studieverksamhet och våra kulturarrangemang. Varje avdelning har anställda medarbetare och leds av en styrelse. Ofta finns det flera kontor inom en och samma avdelning. 

 

Distrikt

Studiefrämjandet har tolv distrikt. Distriktens uppgift är framför allt att anordna utbildningar för våra studiecirkelledare. De har även till uppgift att arbeta med kvalitetsutveckling och att samordna verksamheten bland avdelningarna inom distriktet. Varje distrikt leds av en styrelse.

Vill du ha kontakt med något av våra distrikt, klicka här.

 

Riksförbundet

Riksförbundet har till uppgift att leda och samordna Studiefrämjandets verksamhet. Riksförbundet fördelar statliga bidrag till avdelningarna och genomför ett omfattande kvalitetsarbete i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Riksförbundet svarar även för omvärldsbevakning och för centrala kontakter med medlemsorganisationer samt med andra aktörer, främst inom det folkbildningspolitiska fältet. Riksförbundets kansli ligger i Stockholm, där arbetet leds av en förbundschef.

Vill du ha kontakt med Riksförbundet, klicka här.

 

Förbundsstyrelse och stämma

Förbundsstyrelsen beslutar om de övergripande riktlinjerna för Studiefrämjandets arbete. Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman, Studiefrämjandets högsta beslutande organ som samlas vart annat år. Ombuden på stämman utses av Studiefrämjandets medlemsorganisationer och distrikt.  

Vill du komma i kontakt med förbundsstyrelsen, klicka här.

 

Valberedningen

Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser i förbundsstyrelsen.

Vill du komma i kontakt med valberedningen, klicka här.

 

Medlemsorganisationer

Vi har 19 medlemsorganisationer.

Mer information om dem hittar du här

Adoptionscentrum logotyp

 

Friluftsfrämjandet logotyp

 

Fältbiologerna logotyp JPG

 

Skog och Ungdom logotyp

 

 

 

logotyp

 

 

Jordens vänner logotyp

 

 

Koloniträdgårdsförbundet

 

Moks logo 2014

 

 

Naturskyddsföreningen

 

Riksförbundet Hem och skola logotypSveriges 4H logotyp

 

 

Svenska Brukshundklubben logotyp

 

SKK-logotyp Svnska Kennelklubben

Svenska Jägareförbundet logotyp

 

 

STF logotyp farg

 

 

Sveriges hundungdom logotyp

 

 

Sveriges Ornitologiska Föreningen logotyp

 

sportfiskarna logotyp

 

 

 sverok logga 2013