logo
Ridån stängs snart

Välkommen till Teaterakuten

Teaterakuten är en kunskaps- och erfarenhetsbank.

Här kan du även få tips på hur du ska gå till väga för att få igång amatörteaterverksamhet på din ort eller finna fler som är teaterpassionerade.

 Teaterakuten är framtagen av Amatörteaterns Riksförbund och Studiefrämjandet

Amatörteaterns Riksförbund

 

Studiefrämjandets logotyp