logo

Vilken kraft det finns i människors möte med det okända, det nya, det obekanta. Vilken kraft det finns i mötet mellan gammal och ung, mellan man och kvinna, mellan olika kulturer. Vilken kraft det finns i mötet mellan en teaterföreställning och dess publik.

Det är detta amatörteater handlar om – att skapa dessa möten mellan människor som vill utveckla sig själva i mötet med andra. Oavsett om det är som scenarbetare, på scen eller som publik. Detta är en fantastisk upplevelse och det vet alla som på ett eller annat sätt varit med i en teaterproduktion eller sett en riktigt bra teaterföreställning. För amatörteater kan precis som professionell teater vara otroligt bra men också dålig. Detta avgörs inte av löner utan av passion – passion inför mötet med det nya.

 

Denna hemsida är vårt stöd till att utveckla detta arbete. Att öka passionen genom teaterakuten.se som är en kunskaps- och erfarenhetsbank som hela tiden byggs ut och förändras. Här kan du även få tips på hur du ska gå till väga för att få igång amatörteaterverksamhet på din ort eller finna fler som är teaterpassionerade. Mycket går att läsa direkt på sidan men i många fall rekomenderar vi att du skriver ut de upplagda pdf-filerna och sparar i en pärm, en start till en egen amatörteaterbibel. För att pdf-filerna ska fungera på bästa sätt spara ner dom på datorn och öppna dem därifrån!

Teaterakuten är framtagen i samarbete mellan ATR och Studiefrämjandet och vi tillsammans ska se till att sidan utvecklas och förnyas. Allt finner du inte här men teaterakuten är ett steg på vägen. Ta till dig det du är intresserad av och börja jobba! Du är alltid välkomna att kontakta oss för stöd och hjälp på vägen. Samla efterhand mer erfarenheter genom mötet med andra och utvecklas. Har du synpunkter, idéer, hittat fel eller har material du vill dela med dig av kontakta oss. Du hittar kontaktuuppgifter under rubriken kontakt.
Lycka till!

Studiefrämjandet och Amatörteaterns Riksförbund