logo

Vi tar gärna emot fler länktips. Maila teaterakuten.se så länkar vi! Glöm inte att även länka till teaterakuten.se om du administrerar en teatersida på nätet.

 

Teaterlänkar

Riksteatern – http://www.riksteatern.se/
Riksteatern är en riksorganisation som har regionala föreningar som i sin tur organiserar alla lokala teaterföreningar, de som arrangerar teater på sin ort. Förteckning på alla dem, samt utbudet, turnéerna m.m. finns här. Riksteatern anordnar även Teaterdagar för arrangörer och andra intresserade i maj månad i lokalerna i Hallunda.

 

Dramapedagogen – http://www.dramapedagogen.se/
Riskorganisationen för auktoriserade dramapedagoger.

 

Svenska Teaterlänken – http://www.svenskateatern.fi/sv/startsida/

 

Teaterkursen Online – http://www.abelli.se/teaterkurs
Dramapedagogen Björn Andersson har samlat teatergrupper, teatrar, amatörer, fria grupper, revygrupper, teaterorganisationer, teaterutbildningar o.s.v. på sina hemsidor.

 

Teatercentrum – http://www.teatercentrum.se/
En intresseförening för professionella fria teatergrupper. På hemsidan hittar man mer info samt förteckning på teatergrupperna och länkar till deras egna hemsidor.

 


Svenska Teaterunionen – http://www.teaterunionen.se
Den svenska delen av den Internationella Teaterinstitutet som verkar för att skapa möten över nationsgränserna för teatergrupper. Där hittar man olika teaterfestivaler över världen m.m.

 

ASSITEJ – http://www.assitej.se/
En internationell barn- och ungdomsteaterorganisation, International Association of Theatre for Children and Young People.

 

UNIMA – http://www.unima.se/
En internationell organisation för dockteater.

 

Teaterförbundet – http://www.teaterforbundet.se/
Fackförening för alla som arbetar med teater professionellt. Både dem som är anställda på institutionsteatrarna och i de fria grupperna samt scenografer och teaterteknisk personal.

 

 

Bidragsgivare

Statens Kulturråd – http://www.kulturradet.se
Statens kulturråd bevakar kulturpolitik och är samlingsplats för utredningar och stödverksamhet till kultur. Från deras länksida hittar du även till Kulturdepartementet och till EU:s kulturfonder.

 

Ungdomsstyrelsen – http://www.ungdomsstyrelsen.se/

 


Folkhälsoinstitutet – http://www.fhi.se/

 


Svenska Institutet – http://www.si.se/

 


Migrationsverket – http://www.migrationsverket.se

 


KK- Stiftelsen – http://www.kks.se/

 


Sida – http://www.sida.se/

 


Forum Syd – http://www.forumsyd.org

 


Arvsfonden – http://www.arvsfonden.nu/

 

 

Övriga teaterlänkar och länkportar

 

Teatertidningen – http://www.teatertidningen.se/
Sveriges största tidskrift om teater håller dig ajour med teatervärlden. Intervjuer, reportage och essäer samt möten med regissörer och skådespelare.

 

nummer – http://www.nummer.se/
Sveriges enda dagsaktuella nättidning med mängder av bra artiklar och nyheter om scenkonst.

Kulturnät Sverige – http://www.kultur.nu/
En kulturlänkportal där du förutom teatergrupper och teaterlänkar hitta länkar till bibliotek, museer, arkeologi allt som kan rymmas under rubriken kultur.

 

Folkets hus och parker – http://www.fhp.nu

 

 

Kulturpoolen -http://www.kulturpool.se/index.htm
En samling med kulturarbetare, kurser som t.ex. skrivarverkstad och diverse information för kulturintresserade.

 

DramaDirekt – http://www.dramadirekt.se/
Drivs av Sveriges Dramatikerförbund och är Sveriges största samling av digitala dramatik.
Enskilda teatergrupper

 

Ung teater i Täby – http://www.ungteater.se
En teaterförening som arbetar mycket med barn och unga men även verkar för att vara ett nav i den oetablerade kulturen. De lånar bla ut rekvisita och kläder kostnadsfritt till likasinnade.