logo

Upphovsrätt - vad är det?

Alla konstnärliga verk är skyddade i lag mot användande utan godkännande av den som gjort verket. Detta gäller allt från dramatiska texter till musik och videofilm. Alla konstnärliga verk skyddas mao av lag. Upphovsrätten består egentligen av två delar Den ideella rätten och den ekonomiska rätten. Den ideella rätten innebär att någons verk inte får användas utan ägarens tillstån och den ekonomiska rätten innebär att verkets upphovsman har rätt till ekonomisk ersättning vid användandet. Du kan läsa mer om allt detta nedan men glöm inte bort att du kanske själv är upphovsman på olika sätt. Se till att skydda dina egna verk också.