logo

Begreppet regi innebär egentligen att leda skådespelarna i gestaltningen av de karaktärer som ingår i en teaterpjäs. Det är regissören som är huvudansvarig för denna del av en teaterproduktion som är ansvarig för det konstnärliga uttrycket. Ofta är det en person som har speciellt ansvar för detta men ofta arbetar gruppen tillsammans för att gestalta föreställningen.

 

Bobo Lundén arbetar sedan 1988 som professionell regissör och arbetar just nu med ett material kring regi. Här är hans högst personliga tankar om regi:

 

• Du har makt över situationen!


• Det är du som leder och ansvarar för det konstnärliga arbetet!


• Kritik i en arbetsprocess ska aldrig ges eller tas personligt. Ha självinsikt.


• Instruera inte känslomässigt upprörda människor.


• Bli inte privat känslomässig. Ha självinsikt.


• Undvik privata relationer under arbetstid.


• Var tydlig, och tydlig igen.


• Var tydlig en gång till.


• Informera om allt igen.


• Var lika mycket i dina skådespelares upplevelser som i dina visioner. Kom ihåg att publikens upplevelser är vad skådespelarna upplever, inte vad du upplever.


• Använda aldrig skuld eller hot för att få igenom dina idéer.


• Arbeta i lustfylld, positiv och opretentiös anda.


• Tänk i inre och yttre liv.


• Tänk på rytm och tempo.


• Lita alltid på din känsla och din första impuls.


• Det finns inte den rätta lösningen - bara den du väljer.