logo

1. Alla som…
Alla sitter i en ring på stolar utom en person som står i mitten. Personen i mitten vill ha en stol och säger t ex alla som gillar pizza byter plats eller alla som kan simma byter plats osv. När de personer som stämmer in på uttalandet byter plats så försöker personen i mitten att ta en stol och någon annan blir utan.

2. Byggmästaren
Syfte: Att få personerna i gruppen att få kontakt och även våga ta i varandra. Det kan vara bra om man jobbar med personer som inte känner varandra så bra t ex få tjejer och killar att kunna och våga närma sig varandra. Fantasi, association.

•Dela upp grupper om 4-5 personer
•Varje grupp får utse en byggmästare
•Resten är ” lera”

Byggmästaren ska nu forma ett konstverk/staty med de andra i gruppen. Viktigt att de är tysta och låter sig ”formas”. Om man vill kan man från början ge olika teman som byggmästarna kan ”leka” med. Det kan vara kärlek, krig, fred eller något annat.

När alla är klara får de olika grupperna visa upp sina konstverk. De andra kan då få associera fritt kring vad de ser. Byggmästarrollen får provas av alla i grupperna.

3. Diabilder
Ett antal personer går upp på scen och där finns också en berättare. Berättaren ska visa lika många bilder som personer. Det kan vara bilder från något som publiken bestämmer t ex semestern, när jag praoade som proffsfotbollspelare osv.

Publiken ombeds att blunda. Berättaren säger – Första bilden är tagen när…varsågoda  och titta – blunda igen. Andra bilden är tagen när….varsågoda och titta – blunda osv.

4. Djuren i ring
Syfte: Att få gruppen varm i kläderna och våga släppa loss.

Börja med att låta deltagarna gå runt i en ring. De får göra olika saker t ex

•Jogga
•Benen högt
•Sparka bakåt
•Röra armar
•Sträcka på sig

Efter detta så förklarar du att de ska ”föreställa” olika djur. Börja gärna med lätta djur som katt, höna ,apa, tiger. Därefter kan man gå över på lite svårare uppgifter t ex flodhäst i vatten, orm i träd osv. Gruppen ”går” hela tiden runt.

Den här övningen går att variera i det oändliga. Man kan också plocka fram olika stämningslägen t ex

•Du är glad
•Du är ledsen
•Du är arg

5. Djuren i ring, steg 2
Fortsättning på Djuren i ring

•Ställ gruppen i en ring
•Be alla att blunda
•De får några sekunder på sig för att tänka på ett djur och det djurets läte.

När du ger klartecken så ska alla börja lågmält låta som det djur de tänkt på. Gruppen ska sedan dra sig mot mitten, samtidigt som djuren låter mer och mer. Lätena ökar för att vara som högst när gruppen inte kommer närmare varandra. Avslutas med att alla backar ut och låter mindre och mindre.

6. Drömmen
En i person i gruppen får berätta om en dröm. De andra ska direkt efter berättandet spela upp/gestalta drömmen för den som berättade. Deltagarena förestääler olika personer eller saker från drömmen. De kan vara träd som vajar, monster som kryper eller olika personer. När berättaren tycker att det stämmer med drömmen klappar hon i händerna och när det inte stämmer buar hon och då får de andra snabbt ändra just det i scenen som inte stämmer.

7. Dö eller svimma
Dö…eller svimma (kan var lämpligare med yngre personer). 
Fem-sex personer går upp på scen. Ledaren och/eller resten av gruppen bestämmer ett ämne de ska prata om tex Varför fjärilar alltid landar med vänster bakfot först på blommor eller hur man lagar en mc-motor.

En person i taget ska prata och ledaren bestämmer vem det är genom att peka . Personen måste börja prata direkt och nästa person som blir utpekad ska fortsätta på historien. Man får inte tveka, upprepa sej eller lämna ämnet. Gör man det skriker publiken Döööö eller Sviiimmma.

Publiken eller ledaren bestämmer hur denna person ska dö…eller svimma t ex genom att bli sönderkysst av en manet eller trilla ner för ett stup eller få en pannkaka i ansiktet. En några sekunder lång döds eller svim- scen utspelas sen fortsätter gamet tills det bara är en kvar.

8. Ett-två-tre stjärna
Alla deltagare utom en ställer sej längs en kortvägg den andra personen ställer sej mittemot på den andra kortväggen. Den ensamma ska vända ryggen mot resten och säga ett-två-tre-stjärna. Sen ska hon vända sej om igen. Under den tiden ska de andra springa fram och när hon vänder sej om ska alla stå still. De som inte gör det får hon säga till och de får går tillbaks och börja om.

Man kan också lägga till att ledaren säger att alla ska se glada, arga, blyga, förälskade, mätta, kissnödiga osv ut. Då får hon skicka tillbaka folk om de inte ser ut så som ledaren sagt att de ska se ut.

9. Filmrutan (ej rörelse, tal)
Syfte: att lära känna och kunna samarbete.

•Dela in grupper med 3-5 personer i varje
•Ge dem några minuter att bestämma en film
•Ur den filmen ska de plocka ut en filmruta
•Nu gäller det att så tydligt som möjligt själva ställa sig/forma sig till en bild
•Grupperna visar upp sin bild och de andra får gissa vad det är för film...

Den här övningen kan man utöka till tre rutor. Då får ”publiken” blunda när gruppen ställer om sig för nästkommande ruta. Kan vara roligt eftersom man då kan fånga ett händelseförlopp. Men rutorna behöver inte ligga på rad utan det går bra att ta olika händelseförlopp från filmen. T ex början, mitten och slutet.

Det går bra att använda sagor som tema istället för film.

10. Fyra sanningar – en lögn
Syfte: Att lära känna varandra.
Den här övningen brukar ”lätta” upp stämningen och avdramatisera presentationen i en ny grupp.  
Material: papper och pennor

•Dela in deltagarna två och två
•Ge dem tid att intervjua varandra (10-15 min)
•De får ställa fyra frågor till varandra och så ska de komma överens om att lägga till en lögn om varandra
•Presentera varandra inför hela gruppen.

Bestäm tid beroende på hur många de är.
Gruppen ska gissa vad det är som inte är sant. Detta brukar leda till såväl skratt som bryderier. Jag har märkt att de flesta tar med något som är lite otroligt, men sant.

11. Galgen
Be alla att ställa sig i en ring. I mitten ligger en "galge" som är allt möjligt utom en galge.
En och en ska gå in i ringen och visa vad galgen är genom att använda den. De andra får sedan gissa. Vid rätt svar backar personen ut ur ringen och nästa går in. Denna övning kan man göra på tid.


12. Gå
Ledaren ber alla att gå runt i rummet. Han ger uppmaningar t ex gå med riktning, gå fortare, spring, stanna när ledaren klappar och börja gå igen när ledaren klappar på nytt.

När man testat detta kan man pröva med att alla rör sej i rummet och stannar utan att någon tar initiativet, att alla ändrar tempo utan att någon tar initiativet. Fräckt när koncentrationen är så hög att gruppen blir som en. 

13. Har du eld? Fråga hos grannen
Alla sitter i ring på stolar med en person i mitten som vill ha en stol. Denne går från person till person och frågar: Har du eld? Får svaret Fråga hos grannen.
Medan detta händer söker de andra ögonkontakt med varandra och byter stolar. Personen i mitten ska ha ögon i nacken och hela tiden försöka få tag i en stol.
Man kan också ropa att elden är lös och då måste alla byta stol samtidigt. 

14. Håll koll
Syfte: Att träna lagspel. Teater handlar så oerhört mycket om ett lagspel och att veta var man har och "se" sina medspelare. En bra övning för att träna denna förmåga.

•Hela gruppen får gå fritt i rummet, när du klappar i händerna ska alla stå stilla.
•Kan övergå till alla måste stanna upp, om någon i gruppen stannar.

15. Impuls
Stå i ring och håll varandra i händerna. Ledaren skickar en impuls genom att trycka med handen. Funkar det ska impulsen komma tillbaka i andra handen. Är alla riktigt koncentrerade kan man ta tid på det hela.

16. Kaoslappar
Ledaren har förberett ett stort antal lappar där det står något man är och/eller något man vill.
Tex Jag är en anka och vill bita, Jag vill ta på allas fötter, Jag är blind och vill ha hjälp med att hitta toaletten osv. Alla lappar sprids ut i mitten av rummet. När ledaren säger nu rusar alla fram tar upp en lapp, läser den, lägger ner den igen och börjar göra det som stod på lappen. Alla utför det som stod på lappen samtidigt! Efter en liten stund ropar ledaren Byt! Då rusar alla fram tar upp en ny lapp, läser, lägger ner och gör. Jobbigt, roligt och totalt kaotiskt!

OBS! Tänk på att övningen kräver att alla kan läsa. 

17. Knuten
Alla står i en ring med armarna framåtsträckta i kors. Ledaren säger att de ska blunda och försiktigt gå mot mitten. Väl i mitten ska alla ta tag i två händer. När alla håller i två händer får man öppna ögonen och försöka lösa upp knuten. Ibland kan alla få prata och ibland ska alla vara tysta. 

18. Kortleken
Material: en kortlek

Alla sitter i ring på stolar. Ledaren ger alla varsitt kort. Man tittar på kortet,  memorerar om man fått hjärter, ruter, klöver eller spader. Ledaren plockar in korten igen.
Sen drar ledaren ett kort, säger vad det är tex klöver… alla som har klöver får flytta ett steg. Det innebär att man kan hamna i knät på någon. Blir den en hög på 4 personer på en stol är det bara den som är överst som får flytta oavsett om den under har klöver och det bli  klöver fast den över har ruter. När man är tillbaka på sin stol och är ensam om den  då har man vunnit.

19. Liftaren
Ställ fyra stolar som en bil, plocka upp tre personer till förare och passagerare. De ska sedan ta upp en liftare. Liftaren har befinner sig i ett tillstånd… kissnödig, religiös, blyg osv. Alla i bilen blir likadana som liftaren. När det gått en stund går chauffören ut och alla flyttar ett snäpp och tar upp en ny liftare.

OBS! Lämplig från ca 10 års ålder. 

20. Lyssna
En person sitter på golvet mitt i rummet och blundar. De andra personerna 6-8 stycken rör sej i rummet och ropar namnet på personen i mitten. När ledaren säger stopp stannar alla och personen i mitten ska fortfarande blundande peka ut var alla andra personer står. Otroligt häftigt när det funkar!