logo
Svamputflykt i skogen

Förbundet Skog och Ungdom

Skog och Ungdom är en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar och äldre som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet. Skog och Ungdom är en fristående, rikstäckande ungdomsorganisation utan några religiösa eller politiska kopplingar.

Skog och Ungdom får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Skog och Ungdom.

 

Läs mer om Skog och Ungdom

Skog och Ungdom logotyp