logo

Våra medlemsorganisationer

Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer. Här finns några av Sveriges största natur- och friluftsorganisationer samt stora organisationer inom kulturområdet. Det är representanter för våra medlemsorganisationer som sitter i våra styrelser.

Vi har även samarbetsavtal med ett antal organisationer. Lokalt fungerar Studiefrämjandet som motor i det lokala förenings- och kulturlivet. Vi samarbetar med flera tusen lokala föreningar och nätverk.

Studiefrämjandets medlemsorganisationer

 

Adoptionscentrum

Friluftsfrämjandet

Fältbiologerna

Förbundet Skog och Ungdom

Jordbrukare-Ungdomens Förbund

Jordens Vänner

Koloniträdgårdsförbundet

Musik & Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

Naturskyddsföreningen

Riksförbundet Hem och Skola

Riksförbundet Sveriges 4H

Svenska Brukshundklubben

Svenska Jägareförbundet

Svenska Kennelklubben

Svenska Turistföreningen

Sveriges Hundungdom

Sveriges Ornitologiska Förening

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Sverok

Medlemsförmån
Studiefrämjandet Stockholms län erbjuder alla våra medlemsorganisationers medlemmar 10% rabatt på de öppna kurser vi arrangerar.

Undantagna är längre utbildningar och studiemedelsberättigade utbildningar.

När man anmäler sig skriver man i rutan ”Meddelande” vilken medlemsorganisation man tillhör inklusive medlemsnummer. Då dras rabatten av på deltagaravgiften.

 

Nyhetsbrev

Studiefrämjandet Stockholms län har ett nyhetsbrev för dig som är aktiv i någon av våra medlemsorganisationer som cirkelledare, kontaktperson eller styrelseledamot.

Nyhetsbrevet skickas ut 1-2 gånger per termin. Om du inte får det men vill ha det anmäl intresse här.