logo

Föreningskunskap
Detta är en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Vi går tillsammans igenom föreningens grunder, stadgans betydelse, årsmötet, styrelsemötena, hur man skriver protokoll, vilken funktion de olika styrelsemedlemmarna har och föreningsspråket.

Föreningskunskap

 

Kassörskurs

Grundläggande utbildning för kassörer i ideella föreningar. Med bl a kassörens arbetsuppgifter,, svensk lagstiftning, budget, dubbel bokföring

Kassörskurs