logo

I en studiecirkel möts en liten grupp människor för att lära sig något tillsammans – av eget intresse och av fri vilja.

  • Det är alltid frivilligt att delta i en studiecirkel och gruppen har stor frihet att själva utforma studierna.
  • Arbetsformerna, hur man jobbar i cirkeln, varierar beroende på gruppens förutsättningar och behov.
  • Alla cirklar ska ha en ledare som är godkänd av Studiefrämjandet.
  • Alla studiecirklar kan bedrivas helt eller delvis på distans om man vill.
  • Alla cirklar ska ha en plan för sina studier och deltagarna ska ha inflytande över planeringen.
  • Det finns några regler för studiecirklar. Skälet är att studieförbunden får offentliga anslag för att anordna cirklar och då krävs viss kontroll av verksamheten. Detta får alla ledare information om vid ledarintroduktionen.

 

Mer info hittar du cirkeln.nu, vår webbplats för cirkelledare.

Läs mer om studiecirklar på distans