logo
Snacka jämnt

Om sex, relationer och jämställdhet för asylsökande

”Snacka Jämnt!” är ett nytt treårigt projekt där asylsökande ungdomar får möjlighet att prata sex, relationer och jämställdhet. Projektet är utformat av Studiefrämjandet Stockholms län i samarbete med RFSU och Män för jämställdhet med stöd från Allmänna Arvsfonden. Tanken med projektet är att föra samtal med asylsökande unga och föräldrar kring viktiga frågor som bland annat demokrati, mänskliga rättigheter, sexualitet, diskriminering, normer och jämställdhet.

Under 2015 kom 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige. Unga som saknar det skydd och stöd en förälder eller annan anhörig kan ge dem. Det finns också många familjer som kommit till Sverige, där de unga fått fungera som länk mellan de anhöriga och det svenska samhället.

I ett tidigare av Studiefrämjandets projekt har det framkommit att det finns luckor i den information nya svenskar får från myndigheter i fråga om till exempel lagar, rättigheter och skyldigheter inom området som projektet vill belysa. ”Snacka Jämnt!” syftar till att fylla dessa luckor och erbjuda tillfällen för diskussion och möten mellan olika människor – kunskap som borde vara en mänsklig rättighet.

”I vår kontakt med asylsökande barn och ungdomar har vi sett många exempel på missförstånd och konflikter som uppstått på grund av avsaknaden på information eller bristande förståelse för till exempel samspelet mellan flickor och pojkar”, säger Anjana Saltas, Studiefrämjandet Stockholms län och projektledare för ”Snacka Jämnt!”.

Här har projektet en unik möjlighet att skapa tillfällen för vuxna och unga att mötas.

”För att bli förstådd och förstå andra är grundförutsättningen att man får bra information och samtidigt möjligheter till att problematisera genom samtal med en vuxen – något som projektet erbjuder”, fortsätter Anjana.

Studiefrämjandet har tillsammans med RFSU och Män för jämställdhet under det senaste halvåret bedrivit ett pilotprojekt som går ut på att ge ensamkommande ungdomar och asylsökande föräldrar viktig samhällsinformation. Nu har pilotprojektet mynnat ut i ett skarpt projekt som har beviljats stöd av Allmänna Arvsfonden och ska pågå i tre år framåt. ”Snacka Jämnt” ska under det första året huvudsakligen fokusera på Stockholms län för att sedan spridas nationellt som en introduktion för nyanlända, förhoppningsvis i samarbete med till exempel Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och SFI-undervisning.

 

Anjana SaltasAnjana Saltas

Handläggare - Studiefrämjandet Stockholms Län
Projektledare för insatser på asylboenden

 

anjana.saltas@studieframjandet.se

08-555 352 31