logo


Hur arbetar Studiefrämjandet med integration? Här är några exempel på hur vi arbetar på med unga och föräldrar runt om i landet.

Det finns många frågor för en förälder - några kan man lösa genom att starta en studiecirkel. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Vill man gå samman 3-12 personer och dela erfarenheter och idéer med varandra så kan man starta en studiecirkel. 


Läs mer om hur man startar en studiecirkel


Några studiehandledningar:

Älskade barn

Älskade barn är ett studiematerial för föräldrar i nytt land – om barns utveckling, barns rättigheter, kulturfrågor och inte minst hur det är att leva som familj i Sverige. 
Läs mer om Älskade barn och hur du kan starta studiecirklar

 

I sol och regn

I sol och regn är en studieplan som ska inspirera till spännande naturupplevelser tillsammans med deltagare som har måttlig till grav utvecklingsstörning.
Läs mer och ladda ner studieplanen här