logo
trädgård odla

Demokratiodling

Studiefrämjandet i Stockholms län har fått stöd ur Allmänna arvsfonden för projektet Demokratiodling som ska genomföras i samarbete med odlarföreningen Boodla. Målgruppen är ungdomar under 23 år som idag saknar en självklar plats i det offentliga rummet och sammanhanget. 

Under projektperioden på tre år, maj 2015 – april 2018, utbildar vi ungdomar i odling, ekologi, miljö och hållbarhet samt demokratiskt ledarskap.

Detta sker genom studiecirklar, föreläsare samt praktiska aktiviteter. Med utbildning och coachning ger vi unga motivation och kunskap om hållbar utveckling, närmiljön, odling och samhälle. Vi diskuterar och pratar projektorganisation och ledarskap, odlar och genomför roliga och utmanande aktiviteter tillsammans. 


Odlingsverksamhet har goda sociala effekter, ger positivt avtryck i närmiljön och engagerar omgivningen. Genom demokratiutbildning kombinerat med stadsodling, vill vi ge redskap för ungdomar att bygga upp självkänsla och motivation för att kunna ta en positiv plats i samhället.

 

Vi ger dem möjligheter bildligt och bokstavligt ta plats i det offentliga rummet.

Deltagarna kommer att få ett Demokratiodlarintyg och nya referenser som kan öppna dörrar till utbildningsvägar och jobb.Genom att delta i projektet kan man även få motivation att ta ansvar för närmiljön, och ingångar till att ta del av debatt om miljö och samhälle.


Demokratiodling ska först dra igång i Botkyrka, med förhoppningen att spridas vidare i länet och så småningom på andra orter i Sverige. Vi kommer att erbjuda kommuner, bostadsbolag och stadsdelar att samverka med oss i arbetet med utomhusmiljöer och gröna ytor. Vi skapar även metoder för hur arbetet kan bedrivas långsiktigt genom handledning och studiematerial via Studiefrämjandet fortsättningsvis jobbar med både i Stockholms län och i andra delar av landet i sina integrationsfrämjande projekt och cirklar. 


Mer information:

Demokratiodling.se

Facebook

Instagram

 

Kontakt:

Ingrid Rogblad