logo

Jordens Vänner

Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet.

Jordens Vänner verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt.

Tillsammans med Studiefrämjandet ordnar Jordens Vänner föreläsningar och diskussioner. Vi har också ordnat utställningar tillsammans kring hållbarhetsfrågor.

 

Jordens vänner får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av Jordens vänner.

 

Här kan du läsa mer om Jordens vännerJordens vänner logotyp