logo
Närnatur i Danvikstull Stockholm

Studiefrämjandet Örebro och Värmlands län

Studiefrämjandets distrikt i Örebro och Värmlands län är distriktsorganisation för Studiefrämjandets fyra lokalavdelningar som omfattar Örebro och Värmland.

 

Avdelningar:
Norra Värmland
Södra Närke  Karlskoga-Degerfors
Värmland Bergslagen
Örebro

 

Vår uppgift som distrikt är att utveckla och främja regional verksamhet i enlighet med våra gemensamma stadgar och särskilt gäller detta ledarutbildningar, verksamhetsfrågor, ledningsfrågor och ekonomi. Vi har också att beakta våra medlemsorganisationers folkbildningsbehov och våra två landstings intentioner.