logo

Studiecirklar på distans

Ibland passar det gruppen bättre att man träffas digitalt via nätet. Det kan ske på många olika sätt. En del gillar Facebook-grupper och använder fildelningstjänster som Dropbox för att dela material med varandra. Andra genomför sina träffas via Skype. Har ni inte redan tillgång till plattformar som ni vill använda kan vi hjälpa er att hitta rätt.

Distans och fysiskt 
Av erfarehet vet man att det mest framgångsrika är så kallade blandcirklar där några fysiska träffar varvas med moment som sker på internet. Detta kan också vara en bra inkörsport och "mjukstart" för att prova på hur det är att bedriva verksamhet via digitala kanaler.

 

Arbetsplanen är grunden
Det är viktigt att i arbetsplanen beskriva de moment eller sammankomster som ska ske på distans. I arbetsplanen anges de olika delmomentens innehåll samt antal studietimmar och vilken tidsperiod varje moment spänner över. Ni får hjälp av er handläggare på Studiefrämjandet att utforma er arbetsplan.

Rapportering
För att beräkna antalet studietimmar uppskattas hur många studietimmar som hade krävts för samma moment om gruppen hade träffats fysiskt. Här är det viktigt att ta sig tid att planera och diskutera med sin handläggare på Studiefrämjandet. Distanstimmar rapporteras på en/flera veckodagar under den vecka som de genomförts.

Läs mer om allmänna regler för studiecirklar

Några specifika regler för studiecirkel på distans