logo

Samarbeta med oss

Studiefrämjandet är en motor i det civila samhället och öppnar oss för samarbete med olika aktörer som vill utveckla sina intressen, engagera sig för att lära och ta ställning i olika samhällsfrågor. Tillsammans med andra.

Studiefrämjandet är öppet för alla. Vi är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund.

 

Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer och samarbetar lokalt med tusentals föreningar och nätverk i hela Sverige. Vi hjälper till att anordna kurser, cirklar och kulturarrangemang inom en mängd områden. Vi finns till hands som ett bollplank och stöd för att utveckla verksamheterna.


Vi gör skillnad

Studiefrämjandet är en kompetenshöjande organisation som främjar kultur, demokrati och mångfald. Vi når de lägst utbildade och utjämnar utbildningsklyftor. Vi höjer självkänslan hos medborgarna som mår bättre och utvecklas till människor som håller i längden. Vi bidrar till en god folkhälsa. 

 

Studiefrämjandet genomför många uppdrag från kommuner, myndigheter och företag. Det kan gälla exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, flykting- eller omsorgsarbete. På så sätt bidrar vi till att utveckla det svenska samhället i en hållbar riktning.

 

Kunskap är makt – och demokrati 

Allt vi gör bygger på folkbildningens grundidé. Den innebär att lära och utvecklas tillsammans med andra – av och med varandra.

Folkbildning har visat sig vara en framgångsrik modell för lärande, minskande klyftor i samhället, ökad livsglädje och demokratisk utveckling. Att lära sig mer och utvecklas tillsammans med andra ger nya kunskaper.

 

Och kunskap är makt. Makt ger möjlighet att förändra och kan bidra både till personlig utveckling för dig som individ och till en demokratisk utveckling för hela samhället.


Har du förslag på något att samarbeta kring är du välkommen att höra av dig - det kan röra sig om allt från enstaka arrangemang, föreläsningar och utflykter till samhällsförändrande aktiviter.


Se vad våra deltagare säger om oss i vår deltagarundersökning

Webb_logo_Skaraborgshistorier.png

15 historiska filmer i 15 kommuner -Vilken lokal historia vill du se på film?

Skaraborgshistorier är ett tvåårigt filmprojekt där en lokal historia i vår kommun ska filmatiseras. Tillsammans med övriga skaraborgskommuner kommer vårt bidrag bli en del av en större samling med totalt 15 kortfilmer.

 

Nu vill vi ha hjälp av DIG! Vilken lokal historia, sägen eller legend vill du ska vara med i projektet? Tipsa oss genom att fylla i formuläret på www.skaraborgshistorier.se

 

Vill du vara med? I varje kommun kommer ett filmteam sättas ihop med unga kreatörer som är intresserade av att göra film. En viktig del i projektet är nämligen att lyfta fram ungdomar som vill producera film under semiprofessionella förhållanden. Målsättningen att ge ökad kunskap om filmskapande och uppmuntra till att våga utveckla sin egen kreativitet. 

Är du intresserad av att medverka – anmäl dig på hemsidan. 
Bakom Skaraborgshistorier står producenterna John Tornblad och Johan Fågelström som tidigare gjort filmerna Estrid, Falks Grav, Trollhättans Formare och Tjuvjägaren. Projektet ägs av Studiefrämjandet sker i samarbete med samtliga kommuner i Skaraborg, samt med stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Vill du följa projektet?Gå med i facebookgruppen Skaraborgshistorier

Skaraborgshistorier