logo

Regler för studiecirklar

Det finns vissa grundregler för studiecirklar som är bra att känna till. Reglerna finns därför att skattepengar subventionerar cirkelverksamheten. Det är viktigt att pengarna fördelas rättvist, och att de går till rätt ändamål. Detta är vad som gäller.

Allmänna regler

 • En studiecirkel måste godkännas av Studiefrämjandet.
 • Det ska finnas en nedskriven studieplan för vad ni ska göra i cirkeln. Studiefrämjandet kan hjälpa till med detta.
 • Varje cirkel ska ha en ledare som är godkänd av Studiefrämjandet.

 

Deltagarna

 • En studiecirkelträff måste ha minst tre deltagare, inklusive cirkelledaren.
 • Alla deltagare måste vara 13 år eller äldre.
 • Det finns ingen övre gräns för antal deltagare, men helst inte fler än 20.

 

Studiecirkelns längd

 • En studiecirkel måste pågå minst nio studietimmar. En studietimme är 45 minuter.
 • Ni måste träffas minst tre gånger.
 • Ni får träffas högst tre gånger om fyra studietimmar i veckan. Alltså totalt max tolv studietimmar i veckan.
 • En och samma cirkel får pågå max 480 studietimmar per år. Om mer än hälften av deltagarna kvarstår i gruppen kan de efter 480 timmar inte heller byta ämne för cirkeln eller övergå till verksamhet inom verksamhetsformen annan folkbildning.

 

Minnesregeln 3 – 3 – 3 – 9 

En enkel minnesregel för reglerna kring studiecirklar är 3 – 3 – 3. En studiecirkel måste ha:

minst 3 deltagare, som träffas minst 3 gånger och varje deltagare måste närvara någon av de 3 första träffarna samt att cirkeln måste omfatta minst 9 studietimmar.

 

Cirkellistan

 • Cirkellistan är en närvarolista som ska fyllas i vid varje cirkelträff. Efter cirkelns slut lämnas listan in till Studiefrämjandet. Cirkellistan kan fyllas i digitalt eller på papper.
 • Cirkellistan är grunden för de bidrag som stat och kommun ger till studieförbunden.
 • På cirkellistan ska alla deltagares namn och personnummer finnas med. Skälet till det är att staten vill försäkra sig om att det är verkliga personer som deltar. Det har förekommit en del fusk med studiecirklar, vilket drabbar alla studieförbund.
 • Det är viktigt att cirkellistan fylls i på rätt sätt, eftersom det är en juridisk handling. Som cirkelledare ansvarar du för detta. Om någon deltagare undrar över integritetsfrågor, kontakta Studiefrämjandet som kan lämna mer information om detta.

Digital rapportering

Som cirkelledare kan du välja att rapportera din lista digitalt. Det som krävs är ett mobiltelefonnummer (för sms) och en aktiv e-postadress. Genom en inloggning på den digitala närvarolistan så får din handläggare din lista direkt. Kontakta din handläggare för att få hjälp att starta din digitala rapportering.
Se information om hur den digitala listan fungerar


Gå direkt till inloggningen för den digitala närvarolistan

Webb_logo_Skaraborgshistorier.png

15 historiska filmer i 15 kommuner -Vilken lokal historia vill du se på film?

Skaraborgshistorier är ett tvåårigt filmprojekt där en lokal historia i vår kommun ska filmatiseras. Tillsammans med övriga skaraborgskommuner kommer vårt bidrag bli en del av en större samling med totalt 15 kortfilmer.

 

Nu vill vi ha hjälp av DIG! Vilken lokal historia, sägen eller legend vill du ska vara med i projektet? Tipsa oss genom att fylla i formuläret på www.skaraborgshistorier.se

 

Vill du vara med? I varje kommun kommer ett filmteam sättas ihop med unga kreatörer som är intresserade av att göra film. En viktig del i projektet är nämligen att lyfta fram ungdomar som vill producera film under semiprofessionella förhållanden. Målsättningen att ge ökad kunskap om filmskapande och uppmuntra till att våga utveckla sin egen kreativitet. 

Är du intresserad av att medverka – anmäl dig på hemsidan. 
Bakom Skaraborgshistorier står producenterna John Tornblad och Johan Fågelström som tidigare gjort filmerna Estrid, Falks Grav, Trollhättans Formare och Tjuvjägaren. Projektet ägs av Studiefrämjandet sker i samarbete med samtliga kommuner i Skaraborg, samt med stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Vill du följa projektet?Gå med i facebookgruppen Skaraborgshistorier

Skaraborgshistorier