logo

 


Studiefrämjandet har cirka 500 anställda medarbetare och engagerar omkring 15.000 studiecirkelledare.

 

Avdelningar

Studiefrämjandet har ett femtiotal lokalavdelningar. Varje avdelning täcker en eller flera kommuner. Det är avdelningarna som arrangerar vår studieverksamhet och våra kulturarrangemang. Varje avdelning har anställda medarbetare och leds av en styrelse. Ofta finns det flera kontor inom en och samma avdelning. 

 

Distrikt

Studiefrämjandet har tolv distrikt. Distriktens uppgift är framför allt att anordna utbildningar för våra studiecirkelledare. De har även till uppgift att arbeta med kvalitetsutveckling och att samordna verksamheten bland avdelningarna inom distriktet. Varje distrikt leds av en styrelse.

Vill du ha kontakt med något av våra distrikt, klicka här.

 

Riksförbundet

Riksförbundet har till uppgift att leda och samordna Studiefrämjandets verksamhet. Riksförbundet fördelar statliga bidrag till avdelningarna och genomför ett omfattande kvalitetsarbete i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Riksförbundet svarar även för omvärldsbevakning och för centrala kontakter med medlemsorganisationer samt med andra aktörer, främst inom det folkbildningspolitiska fältet. Riksförbundets kansli ligger i Stockholm, där arbetet leds av en förbundschef.

Vill du ha kontakt med Riksförbundet, klicka här.

 

Förbundsstyrelse och stämma

Förbundsstyrelsen beslutar om de övergripande riktlinjerna för Studiefrämjandets arbete. Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman, Studiefrämjandets högsta beslutande organ som samlas vart annat år. Ombuden på stämman utses av Studiefrämjandets medlemsorganisationer och distrikt.  

Vill du komma i kontakt med förbundsstyrelsen, klicka här.

 

Valberedningen

Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser i förbundsstyrelsen.

Vill du komma i kontakt med valberedningen, klicka här.

 

Medlemsorganisationer

Vi har 19 medlemsorganisationer.

Mer information om dem hittar du här

Webb_logo_Skaraborgshistorier.png

15 historiska filmer i 15 kommuner -Vilken lokal historia vill du se på film?

Skaraborgshistorier är ett tvåårigt filmprojekt där en lokal historia i vår kommun ska filmatiseras. Tillsammans med övriga skaraborgskommuner kommer vårt bidrag bli en del av en större samling med totalt 15 kortfilmer.

 

Nu vill vi ha hjälp av DIG! Vilken lokal historia, sägen eller legend vill du ska vara med i projektet? Tipsa oss genom att fylla i formuläret på www.skaraborgshistorier.se

 

Vill du vara med? I varje kommun kommer ett filmteam sättas ihop med unga kreatörer som är intresserade av att göra film. En viktig del i projektet är nämligen att lyfta fram ungdomar som vill producera film under semiprofessionella förhållanden. Målsättningen att ge ökad kunskap om filmskapande och uppmuntra till att våga utveckla sin egen kreativitet. 

Är du intresserad av att medverka – anmäl dig på hemsidan. 
Bakom Skaraborgshistorier står producenterna John Tornblad och Johan Fågelström som tidigare gjort filmerna Estrid, Falks Grav, Trollhättans Formare och Tjuvjägaren. Projektet ägs av Studiefrämjandet sker i samarbete med samtliga kommuner i Skaraborg, samt med stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Vill du följa projektet?Gå med i facebookgruppen Skaraborgshistorier

Skaraborgshistorier