logo
Vägvisare pilar

Kvalitetspolicy

Studiefrämjandets policydokument anger gemensamma förhållningssätt i olika frågor. Policyn vägleder genom att ange mål eller önskvärt tillstånd.

I en del fall anger policyn mer detaljerade åtgärder eller anvisningar. Policydokumenten ligger till grund för konkreta insatser i avdelningar, distrikt och riksförbund. Policydokumenten följs upp årligen i varje enhet.
  

  • Kvalitet innebär för Studiefrämjandet att bedriva folkbildningsverksamhet som förenar:
    - deltagarnas förväntningar och behov
    - intressenters och kunders intressen och krav
    - våra idéer om människa, samhälle och lärande.

 

  • Grunden för kvalitetsarbetet är systematisk planering, ledning, uppföljning och strävan efter ständiga förbättringar.

 

  • Vi följer de lagar, förordningar och riktlinjer som har relevans för oss som studieförbund.

 

  • Vår strävan efter god kvalitet pågår varje dag. Alla medarbetare har ett eget ansvar och delar ett gemensamt ansvar för att uppnå god kvalitet i verksamheten och på arbetsplatsen.
Webb_logo_Skaraborgshistorier.png

15 historiska filmer i 15 kommuner -Vilken lokal historia vill du se på film?

Skaraborgshistorier är ett tvåårigt filmprojekt där en lokal historia i vår kommun ska filmatiseras. Tillsammans med övriga skaraborgskommuner kommer vårt bidrag bli en del av en större samling med totalt 15 kortfilmer.

 

Nu vill vi ha hjälp av DIG! Vilken lokal historia, sägen eller legend vill du ska vara med i projektet? Tipsa oss genom att fylla i formuläret på www.skaraborgshistorier.se

 

Vill du vara med? I varje kommun kommer ett filmteam sättas ihop med unga kreatörer som är intresserade av att göra film. En viktig del i projektet är nämligen att lyfta fram ungdomar som vill producera film under semiprofessionella förhållanden. Målsättningen att ge ökad kunskap om filmskapande och uppmuntra till att våga utveckla sin egen kreativitet. 

Är du intresserad av att medverka – anmäl dig på hemsidan. 
Bakom Skaraborgshistorier står producenterna John Tornblad och Johan Fågelström som tidigare gjort filmerna Estrid, Falks Grav, Trollhättans Formare och Tjuvjägaren. Projektet ägs av Studiefrämjandet sker i samarbete med samtliga kommuner i Skaraborg, samt med stöd från Allmänna arvsfonden.

 

Vill du följa projektet?Gå med i facebookgruppen Skaraborgshistorier

Skaraborgshistorier