logo

Styrelsen i Södra Skaraborg & Ulricehamn

I styrelsen sitter representanter från flera av våra stora medlemsorganisationer, tex Skog&Ungdom, Svenska Naturskyddsföreningen (SNF),Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF), Svenska Jägarförbundet, Frilufsfrämjandet, Musik & Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS), Sveriges roll-och konfliktspelsförbund (SVEROK).