logo

Älskade barn - ett studiematerial för föräldrar i nytt land

Har du barn mellan 0-18 år? Skulle du vilja träffa andra föräldrar för att prata om hur det är att leva med barn i Sverige? Diskutera små och stora vardagsfrågor om barns utveckling, normer och värderingar, skola och fritid, problem och drömmar. Tankar som många föräldrar delar med varandra. 

Studiefrämjandet erbjuder föräldracirklar i hela landet. Vi använder vårt nya studiematerial som heter Älskade barn. Vi träffas i små grupper och använder folkbildningens metodik. Det betyder att alla deltar på lika villkor. Vi utbyter erfarenheter och inspireras av varandra.

Älskade barn är skrivet av Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap. Materialet bygger på erfarenhet från föräldrastödsprojekt på flera orter – i Järvaområdet, Stockholm, Borås, Örebro och Umeå. En annan viktig inspirationskälla för Älskade barn är FN:s Barnkonvention.

Frågeställningarna i Älskade barn finns också översatta till somaliska och arabiska. 

 

Nya delar i Älskade barn-materialet

På begäran har det nu producerats ytterligare en studiecirkel som handlar om att bli förälder i Sverige. Cirkelns träffar har rubrikerna Vänta barn, Föda barn och Nyfödd. 

 

Tre nya studiecirklar för asylsökande
Älskade Barn för asylsökande består av tre studiecirklar, tänkta som ett stöd för mammor och pappor som ännu inte fått asyl i Sverige. Ovissheten och väntan är ofta svår för barnfamiljer att hantera. Utan språk, arbete och bostad kan det verka omöjligt att ge barnen ett normalt fungerande vardagsliv.


Men för barnen kan det finnas lösningar, nya möjligheter och hjälp att få. Studiefrämjandet hoppas att samtalen i de här cirklarna kan ge styrka för framtiden. De tre studiecirklarna är tänkta som en tidsföljd: Vägen hit, Första tiden och Livet i Sverige.

Frågeställningarna i dessa studiecirklar finns översatta till dari, tigrinja, arabiska och engelska.

 

Vill du starta en cirkel?

Har du själv erfarenhet av att starta på nytt i Sverige och bra kunskap om det svenska samhället så kan du bli cirkelledare. Kontakta Studiefrämjandet så får du en introduktion till studiematerialet, det kompletta ledar- och cirkelmaterialet samt den nödvändiga, kostnadsfria ledarutbildningen.

 

Nyfiken på innehållet i studiecirklarna?


Se deltagarmaterialet och upplägget