logo


Hur arbetar Studiefrämjandet med integration? Här är några exempel på hur vi arbetar på med unga och föräldrar runt om i landet.

 

Det finns många frågor för en förälder - några kan man lösa genom att starta en studiecirkel. En studiecirkel kan handla om nästan vad som helst. Vill man gå samman 3-12 personer och dela erfarenheter och idéer med varandra så kan man starta en studiecirkel. 


Läs mer om hur man startar en studiecirkel


Vi har också tagit från några studieplaner...

Älskade barn

Älskade barn är ett studiematerial för föräldrar i nytt land – om barns utveckling, barns rättigheter, kulturfrågor och inte minst hur det är att leva som familj i Sverige. 
Läs mer om Älskade barn och hur du kan starta studiecirklar

 

I sol och regn

I sol och regn är en studieplan som ska inspirera till spännande naturupplevelser tillsammans med deltagare som har måttlig till grav utvecklingsstörning.
Läs mer och ladda ner studieplanen här