logo
Vindsnurror och oljeindustri sida vid sida

Omställning

Hjälp oss att sprida kunskap och hopp om att världen går att rädda bara vi blir tillräckligt många som vill.

 Ett sätt att att arbeta med klimathotet och de övriga miljöfrågorna är att arbeta med kunskapsspridning. Visa på att en annan värld är möjlig och att det kanske inte behövs så stora uppoffringar som somliga grupper påstår.

Vi samarbetar med några av landets stora miljöorganisationer, bland annat Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner. Vi  samarbetar också tätt med Ekocentrum i Göteborg och Malmö och kan erbjuda ett stort kontaktnät och bra föreläsare.