logo
Fångst

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation, med främsta mål att det ska finnas ett bra fiske i friska och rena vatten med friska fiskbestånd.

Sportfiskarna får, beroende på Studiefrämjandets lokala resurser, stöd för sin studieverksamhet. Det kan innebära hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier. Studiefrämjandet kan också hjälpa till med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök, öppet hus-verksamhet mm. Studiefrämjandet kan även i vissa fall hjälpa till med information och marknadsföring som t ex utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

 

Med Studiefrämjandet som samordnare kan arrangemangen nå fler som är intresserade av fiske och Sportfiskarna.

 

Läs mer om Sportfiskarna här

Tillsammans utbildar vi fisketillsynsmän
Studiefrämjandet hjälper Sportfiskarna att utbilda fisketillsynsmän. Studiecirklarna utgår från boken Fisketillsyn, som utöver att vara ett bra stöd för tillsynsmännen i deras arbete, också har en studieplan. Startar du studiecirkel med Studiefrämjandet köper du boken Fisketillsyn billigare.

 

sportfiskarna logotyp