logo

BeChange

BeChange Norrbotten

Pilotprojektet BeChange Luleå blev en succé och nu har BeChange Norrbotten börjat. Se vår facebooksida för uppdateringar om hur det går för gruppen som startade i januari 2018 och avslutar i september 2018. 

 

 

Resultat från pilotprojektet BeChange 

I BeChange har 21 deltagare från Luleå koldioxidbantat för att minska de koldioxidutsläpp deras livsstil står för. Klimatrådgivaren Stina Sundqvist och mentala coachen Ann Murugan har väglett deltagarna och fokuserat på enkla åtgärder inom de tre huvudområdena ”bilen, biffen och bostaden”. I projektet användes metoden BeChange som kombinerar mental coachning - ”klimatångestterapi” och ”koldioxidbantning” med direkta åtgärder för att strategiskt minska deltagarnas utsläpp från att de tidigt i projektet fått ”väga in sig” i antal ton koldioxid deras livsstil släpper ut per år.

 

Både klimatångest och utsläpp visade sig vid utvägningen ha minskat ansenligt! Koldioxidbantarna har minskat sina koldioxidutsläpp med i snitt 42 % och hoppfullheten ökade 30%. De 21 testpiloterna i BeChange känner inte att de fått offra något i sin livsstil, tvärtom känner de av en positiv utveckling och många mår bättre än tidigare.


Deltagarna har lyckats minska sina utsläpp till den grad att de överträffar både EUs och den svenska Miljömålsberedningens mål för utsläppsminskning om 40% till år 2030. Redan 2017. Åtgärderna har varit enkla och handlar om saker som deltagarna på egen hand kunnat påverka. Denna omställning klarade de av att göra på bara nio månader! Nu väger de efter dessa månader i snitt 6,5 ton, istället för tidigare 11,5.

 

Resultat BeChange koldioxidbanta med klimatterapi Omställning Lätt Roligt Effektivt Hoppfullhet Klimatpsykologi

Vi kan enkelt minska koldioxidutsläppen med flera miljarder ton

Naturvårdsverket räknar med att varje individ ska ha en klimatpåverkan på max 5 ton år 2030. Om alla i Luleå gjorde samma enkla resa som deltagarna i BeChange gjort skulle utsläppen minska med 354 200 ton om året, och om hela Sveriges befolkning följde exemplet skulle vi reducera utsläppen med 46 miljoner ton! Hela Europa då? Närmare 3,5 miljarder ton! Men allt kan inte ske på individnivå, och nu när vi visat att befolkningen kan, behöver vi också ledarnas stöd – hjälp invånarna att bli klimatsmarta genom rätt beslut!

 

Fyra råd till världens ledare:

  • Lyft fram och fokusera på lösningarna och dess fördelar. Det tar oss till den framtid vi vill ha!
  • Börja idag, vi kan ställa om redan nu, och det är lätt!
  • Ta beslut som gör det enklare för individer att leva klimatsmart! 
  • Tro på människan – tro på att vi vågar och tro på att vi kan! 

 

Vill du veta mer om BeChange, läs slutrapporten här!pdf-ikon

 

Mer om BeChange 

Läs mer om BeChange här... 

Ansök att vara med i BeChange

Se BeChange dokumentär
Kontakta oss 

Följ projektet via Facebook!