logo
jakt

Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet tar tillvara medlemmarnas intressen för jakt och viltförvaltning genom: att lokalt, nationellt och internationellt arbeta för den svenska jakttraditionen och för jaktens framtid; att föra fram jaktens stora värde för människors livskvalitet; att arbeta för artrika och livskraftiga viltstammar och jakt; bedriven utifrån god kunskap och hög etik; att erbjuda god medlemsservice.

Tillsammans genomför Studiefrämjandet och Jägareförbundet utbildningar inför jägarexamen. Vi har tillsammans tagit fram olika studiematerial och studieplaner för exempelvis jägarskolan och den vilda maten 

 

Gemensamt anordnar vi även föreläsningar kring vilt i Sveriges natur runtom i landet.

 

Läs mer om vårt samarbete här

 

Läs mer om Jägareförbundet här

 

Svenska Jägareförbundet logotyp