logo

100% Osignat på Pier Pressure den 3 juli

Tony Clifton, Lovin Chokes samt Early to bed från Studiefrämjandet spelade på Pier Pressure.

Foto: Burt von Bolton.