logo

100% Osignat på Sticky Fingers den 11 januari

Akter:
Leaders off, Oscar III och Centimeter.

Foto: Burt von Bolton