logo

100% Osignat på S2 i Borlänge den 18 november

Pergolos, Skandera, Moloko Jive samt the Bonedivers spelade under arragnemanget…

Fotograf: Nils Lindeborn