logo

100% Osignat Dagen D på Nalen i Stockholm den 31 mars

Akter:
Dunbar, Shaun Bartlett, The Dead Playboys, I love you baby!, Le Muhr, Major Parkinson och Tony Clifton. 

Foto: Burt von Bolton