logo

100% Osignat på Mellodi i Popstad Jönköping den 11 februari

Akter:
Fairy Floss (Eskilstuna), Mlaysz (Vänersborg), 21 Century Noise (Stockholm), Terence (Tranås), The Search (Uppsala), Chic Habit (Stockholm) Cargo (Malmö).

Foto: Burt von Bolton